Bewustwording binnen jouw organisatie wordt vergroot door Coable Web

Maandelijks word je geïnformeerd over actuele cyberrisico’s via de mail. De mail bevat link naar onze beveiligde omgeving. Hierin worden vragen gesteld over de maatregelen die je kunt nemen tegen de cyberrisico’s. Dit helpt je bewust te worden en te blijven van cyberrisico’s. De web-based rapportage geeft inzage in de gevaren die je loopt, hoe je deze kunt reduceren en de bewustwording binnen je organisatie kunt verhogen.

Je voordelen

  • Bewustwording
  • Inzicht in jullie sterke en zwakke punten
  • Maandelijkse actuele vragen via beveiligde web-based link
  • De antwoordmogelijkheden sturen je al de juiste kant op
  • Rapportages van risico’s en verbeteringen

Technische specificaties

  • Coable Web werkt via de browser
  • Een moderne browser is vereist
  • Hoogste publiek bekende encryptiestandaarden

Interesse in Coable Web? Neem vrijblijvend contact met ons op

Your name

Your contact details

Your message